Живлення рослин у садовому біоценозі

 Живлення рослин у садовому біоценозі

В інтенсивному органічному садівництві досить гостро стоїть питання живлення рослин, особливо рано навесні, коли необхідно активізувати ростові процеси. Активне наростання вегетативної маси, ступінь цвітіння та повноцінне зав’язування плодів залежать від оптимального забезпечення основними елементами живлення, особливо азотом. А переважна більшість дозволених добрив або зовсім не містить азоту, або ж його там дуже мало. Тому оптимізація живлення досить актуальна і не лише в органічному виробництві.

Гуміфренд® від компанії БТУ-ЦЕНТР завдяки унікальному складу ефективно допомагає вирішувати завдання оптимізації живлення садових рослин і посилює фунгіцидні та ростостимулюючі властивості мікрофлори ґрунту. Це особливо важливо, зважаючи на те, що садовий біоценоз багаторічний і рослини ростуть, розвиваються та плодоносять упродовж 5–10, а то й 15 років.

ДІЄВІ СКЛАДОВІ ПРЕПАРАТУ

Гуміфренд® від компанії БТУ-ЦЕНТР виготовляється на основі леонардиту. Препарат унікальний тим, що містить калійні солі гумінових і фульвових кислот, а також спеціально підібрані біологічно активні речовини (амінокислоти, пептиди); бурштинову кислоту; поліетиленгліколь, що додатково стимулюють розвиток рослин.

Крім того, препарат забезпечує рослину набором важливих мікроелементів, дефіцит яких може бути вкрай чутливим для садових рослин, а це сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден, кобальт.

Комплекс мікроорганізмів, які містить Гуміфренд®: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. р hosphaticum, Bacillus muciloginosus, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa. Вони поліпшують загальний мікробіологічний стан садового біоценозу, оздоровлюючи ґрунт і надземні органи рослини.

Застосування мікробіологічних препаратів разом із гуміновими та фульвокислотами сприяє швидкому розмноженню потрібної нам популяції корисних бактерій, тобто Гуміфренд® підсилює дію інших біопрепаратів.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ НА ПЛОДОВУ РОСЛИНУ І САДОВИЙ БІОЦЕНОЗ У ЦІЛОМУ

Гуміфренд® підвищує ступінь використання садовими рослинами поживних речовин і сам є джерелом деяких важливих елементів.

Гумати спричиняють наростання кореневої системи, що особливо важливо для багаторічних рослин. Це істотно збільшує засвоєння головних елементів живлення: азоту, фосфору і калію, та інших життєво важливих мезо- і мікроелементів.

Хелатування елементів живлення фульвокислотами сприяє їхньому проникненню через клітинні стінки рослин та додатково підвищує їхній коефіцієнт засвоєння.

Важливими у складі препарату є силікатні бактерії, які руйнують алюмосилікати й перетворюють їх на доступні для споживання рослинами форми. Похідні цих процесів відчутно підвищують адаптивні можливості рослин, поліпшують реакцію на стрес.

Водночас препарат змінює ваші ґрунти: корисні мікроорганізми починають домінувати, їхня кількість істотно збільшується, що призводить до зменшення патогенного навантаження на рослину. Тобто сам ґрунт починає оздоровлюватися.

Окрім того, корисна мікробіота працює як стимулятор росту, зокрема допомагає переводити поживні речовини в легкозасвоювану форму.

Комплекс гумати-мікроорганізми також активізує синтез білків, вуглеводів і вітамінів у рослинах. Це робить препарат своєрідним антистресовим рішенням, адже стійкість рослин проти негативних чинників істотно зростає.

У Гуміфренді® підібране оптимальне співвідношення фульвокислот і гумінових кислот – їх там порівну. Чому так? Тому що фульвокислоти мобільніші, ніж гумінові, й напрочуд ефективно працюють під час листкових обробок. Гумінові кислоти краще працюють у ґрунті, звідки фульвокислоти швидко вимиваються.

ГУМІФРЕНД® У ТЕХНОЛОГІЯХ САДІВНИЦТВА

Завдяки високому вмістові життєво необхідних речовин елементів та мікроорганізмів Гуміфренд® з успіхом використовується практично у всіх технологічних схемах вирощування фруктових, ягідних, горіхоплідних культур і винограду.

В органічних технологіях вирощування садової продукції цей препарат відіграє ключову роль як при внесенні в ґрунт, так і для позакореневого обприскування.

Гуміфренд® можна використовувати для обробки ґрунту задля збагачення калійними солями гумінових та фульвових кислот і мікроорганізмами (0,5–1 л/га препарату). У ґрунт його варто вносити робочим розчином перед дискуванням, оранкою, культивацією, при підготовці площі під закладання багаторічного насадження (робочий розчин 250–300 л/га).

Внесення в рядок за краплинного зрошення (фертигація) застосовується з нормою 0,8–1,5 л/га препарату. Кількість води регулюється поливною нормою. Але обов’язковою умовою є або внесення препарату у вологий ґрунт, або ж зволоження ґрунту перед внесенням, якщо він сухий (10–15% поливної норми).

В обох випадках після внесення препарату з основною масою води (70–75% поливної норми) потрібно провести полив чистою водою (10–15% поливної норми) для промивки системи та витіснення препарату з верхніх шарів ґрунту.

Препарат також придатний для обприскування по листку під час вегетації. Норма витрати препарату становить 0,8–1,5 л/га при витраті робочого розчину для обробки фруктових дерев 500–800 л/га та ягідних рослин 300–500 л/га.

Гуміфренд® можна застосовувати як самостійно, так і спільно з іншими препаратами живлення та захисту рослин, крім добрив з Ca, Mg, Cu, Fe у сольовій формі. Попередньо обов’язково провести тест на сумісність.

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Використання препарату як самостійно, так і в комплексі з іншими мікробними препаратами дає змогу не лише поліпшити засвоєння внесених мінеральних добрив, а й за рахунок цього зменшити їхню кількість. Це приводить до економії коштів та збереження біоценозу.

Спільна дія гуматів та агрономічно цінних мікроорганізмів дає змогу рослинам ефективніше засвоювати ті добрива, які ви застосовуєте.

Рахуйте і багатійте!

Володимир СІЛЕНКО, канд. с.-г. наук, керівник експертного відділу БТУ-ЦЕНТР

Контакти:

БТУ-ЦЕНТР

Тел.: 0-800-301-900

Більше матеріалів читайте у друкованому журналі «Ягідник».

Оформити передплату журналу «Ягідник» можна за телефонами:
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126, sad2017@ukr.net
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Ягідник»

Останні статті