Успішному бізнесу потрібна торговельна марка

 Успішному бізнесу потрібна торговельна марка

Створюючи власну справу, ви бажаєте досягти фінансового успіху та впевнені у своїх силах. Однак ніхто не буде сперечатися, що бізнес має бути конкурентоспроможним і захищеним від посягань конкурентів. Тому, крім постійного розвитку бізнесу та нарощування обсягів виробництва і продажів, необхідно подбати про його правовий захист, і ось тут у пригоді можуть стати права інтелектуальної власності (ІВ).

У ХХІ столітті, коли значна частина товарів та послуг пропонується і реалізується в мережі Інтернет, жодна авторитетна компанія не вийде на ринок тієї чи іншої країни без готового пакета прав ІВ, що включає торговельні марки, промислові зразки, географічні зазначення, об’єкти авторського права, винаходи, сорти рослин та інші об’єкти, і юридично правильно складених договорів. Отримання охоронних документів на об’єкти ІВ забезпечить власникові бізнесу монопольні права для досягнення бажаних комерційних результатів і одночасно дозволить заборонити іншим використовувати у своїй діяльності об’єкти, завдяки яким ваш бізнес став успішним.

Найпоширеніший об’єкт ІВ – це торговельні марки (ТМ).

А тому, якщо ви плануєте не один рік вести свій бізнес та завоювати прихильність споживачів, або вигадали оригінальне позначення вашого продукту, яке вам цінне, бо відрізняє вас від подібних товарів чи послуг конкурентів і вже навіть набуло популярності у споживачів, або у вас є привабливе ім’я в соціальних мережах і ви плануєте його використовувати й далі як назву власного сайту, то настав час зареєструвати саме це унікальне позначення як ТМ!

ОРИГІНАЛЬНА ТМ

Для успішного просування вашого бізнесу перш за все необхідні: вдале найменування для вашої компанії – комерційне найменування вашого підприємства, ТМ, під якою буде розповсюджуватись лінійка продуктів, та індивідуальна назва кожного продукту. Ці позначення щоразу можуть бути вашою конкурентною перевагою на відповідному ринку, формуючи позитивне враження про вашу компанію, продукт чи послугу, про ваш бренд у цілому й наочно демонструючи, наскільки ви круті і чому вам варто довіряти.

Свого часу популярні бренди також креативили над ТМ, під якими виходили на ринок. Наприклад, історія створення логотипу знаменитої компанії Apple сповнена творчих несподіванок і таємниць, починаючи від задуму створити асоціацію з яблуком, яке впало на голову Ньютона і призвело до створення теорії всесвітнього тяжіння, і закінчуючи кінцевим варіантом – використовувати стилізоване надкушене яблуко як ТМ. І хоча ТМ виглядала дуже просто, вона стала взірцем якості продуктів Apple, бо оригінальна і легко впізнавана для споживачів.

При розробленні ТМ не варто створювати імітації ТМ уже відомих на вашому ринку та більш успішних конкурентів, бо це може бути ризиковою справою і вилитись у не виправдані витрати (на реєстрацію, маркетинг, судовий захист) у разі вдалої стратегії захисту конкурентів від копіювання їхніх охоронюваних позначень чи елементів.

Водночас варто докласти зусиль і створити справді оригінальні та легко впізнавані споживачами ТМ, за рахунок яких ви будете досягати бажаних масштабів продажів, бо саме такі позначення (ТМ, комерційне найменування, слоган підприємства чи назва продукту, оформлення ваших сторінок в інтернет-мережі) у кінцевому підсумку самі себе продають.

ТМ – НА ОХОРОНІ ВАШИХ БІЗНЕС-ІНТЕРЕСІВ

Торговельна марка (синоніми: знак для товарів і послуг, товарний знак, фірмовий знак, trademark, логотип) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які не суперечать публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі й на які не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законодавством. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, зокрема власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їхнє пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі, таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Для того щоб отримати охорону для свого позначення в Україні, необхідно його зареєструвати як ТМ та отримати охоронний документ – свідоцтво.

Обсяг правової охорони ТМ визначається наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, що означає, що ТМ охороняється тільки для тих товарів та/або послуг, для яких зареєстрована.

Товари і послуги згруповані у 45 класах згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП): з 1 по 34-й – товари, з 35 по 45-й – послуги.

Термін дії свідоцтва на ТМ – 10 років від дати подачі заявки з правом продовження на такий самий строк необмежену кількість разів.

Заявником та власником ТМ може бути як фізична, так і юридична особа (резиденти та нерезиденти України).

ТМ може бути зареєстрована у певних кольорах або в чорно-білому вигляді.

Стандартні терміни реєстрації ТМ становлять від 18 місяців.

Окрім цього, існує можливість прискореної реєстрації ТМ за 7,5–8 місяців за умови сплати відповідного збору. Прискорена реєстрація буде цінною у випадку, якщо ви, наприклад, бажаєте швидко отримати доменне ім’я в зоні .ua.

Пам’ятаємо, що права інтелектуальної власності – територіальні, а тому, якщо ви плануєте виходити зі своїм бізнесом за межі рідної країни, після реєстрації в Україні варто скористатися можливостями Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків.

НАЗВА СОРТУ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНА ЯК ТМ

Як відомо, власник прав ІВ на сорт повинен забезпечити безперешкодне та безкоштовне використання назви сорту навіть після закінчення терміну дії прав на сорт, а тому жодна назва сорту, затверджена для певного сорту, чи будь-яка її частина не можуть бути зареєстровані як ТМ в Україні. Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при реєстрації ТМ заклад експертизи обов’язково перевіряє запропоноване для реєстрації позначення для товарів 31 класу МКТП (свіжі фрукти та овочі, свіжі трави; живі рослини і квіти; цибулини, розсада, сіянці та насіння для сівби; живі тварини; корми та напої для тварин; солод) на тотожність із раніше зареєстрованою назвою сорту і буде відмовляти в наданні правової охорони для позначень, які відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на ТМ, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду.

У той же час власники прав ІВ на сорт рослин при використанні сорту можуть поєднувати його назву із власною ТМ та зазначенням походження товарів.

БАЖАЄТЕ БУТИ ЛІДЕРАМИ – РЕЄСТРУЙТЕ ТМ!

Пам’ятаймо, що реєстрація ТМ здійснюється з метою отримання її власником виключних прав на використання ТМ для досягнення максимального комерційного зиску від створеного ним привабливого для споживачів позначення і підвищення конкурентоспроможності своїх продуктів і послуг шляхом запобігання несанкціонованому використанню своєї ТМ третіми особами.

На сайті патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» ви знайдете калькулятор вартості реєстрації ТМ в Україні і зможете спрогнозувати свої витрати на отримання охорони ТМ.

Звертайтеся до нашої компанії, створюйте успішну історію свого бренду, історію вашої успішності!

Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер ППФ «Пахаренко і партнери», патентний повірений України

Контакти:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72

Бізнес-центр «Олімпійський»

Тел.: (044) 593-96-93 / факс (044) 451-40-48

pakharenko.uae-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua

Більше матеріалів читайте у друкованому журналі «Ягідник».

Оформити передплату журналу «Ягідник» можна за телефонами:
+38 (0362) 60 88 21,
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692
або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Ягідник»

Останні статті