Реальні можливості отримання бажаних результатів в умовах кластеру

 Реальні можливості отримання бажаних результатів в умовах кластеру

У попередніх випусках журналу «Ягідник» ми ділилися з виробниками власним практичним досвідом. Зокрема тим, з чого розпочинати ягідний бізнес і на що звертати особливу увагу, аби уникнути грубих помилок, які зазвичай виливаються в додаткові витрати, ресурси, потребують додаткового часу й досить часто призводять до банкрутства малих та середніх фермерських господарств.

У цій статті ми поділимося нашими першими досягненнями від впровадження і застосування новітніх смарт-технологій. Ягідний кластер «Агровесна» першим серед українських виробників у ягідництві розпочав потужну роботу із впровадження новітніх технологій, за допомогою яких відкривається можливість детально вивчати дію нерегульованих факторів на стан і розвиток рослин. Тільки в ягідному кластері «Агровесна» спільними зусиллями було створено спеціальну агроплатформу, яка за допомогою даних метеостанції та додаткових вимірювальних приладів дає змогу найбільш наближено передбачити умови наступного сезону. Такий прогноз дозволяє підготуватися до несприятливих періодів сезону та аргументовано зменшити ризики негативних наслідків від неконтрольованих чинників. Цей підхід науково обґрунтований, він враховує специфіку виробництва, побудований на основі багаторічного багажу знань і практичного досвіду.

Фермери, які вже не один рік вирощують ягідну продукцію, стикалися з такими проблемами, як низька якість продукції, невисока врожайність, а також невідповідність планових календарних дат збору ягоди фактичним, що своєю чергою призводить до збою поставок продукції покупцеві і, як результат, до невиконання контрактів згідно із зазначеними плановими датами.

Продукція низької якості зазвичай формується через низку факторів: як організаційних (нестача збирачів, недостатній рівень професійності агронома та швидкість прийняття ним правильних рішень тощо), так і тих, на які ми маємо досить незначний вплив (несприятливі погодні умови в той чи інший період вегетації культури, дія шкодочинних об’єктів). Низька урожайність – наслідок відсутності об’єктивної оцінки щодо визначення реальної, потенційної урожайності культури в умовах конкретного сезону (приморозки навесні та восени, стресові періоди рослин під час вегетації), а також некоректного використання добрив, мікродобрив та регуляторів росту відповідно до потреб культури (з урахуванням погодних умов у ту чи іншу фазу її розвитку). Невідповідність планових дат отримання продукції (збору врожаю) порівняно з фактичними – така ситуація відбувається внаслідок сукупної дії погодних факторів. Для того щоб рослина перейшла з однієї фази розвитку в наступну, їй необхідно накопичити відповідну суму позитивних температур. Сума позитивних температур та її розподіл за фазами може дещо змінюватися залежно від сукупної дії супутніх чинників, як-от температура та вологість ґрунту, вологість повітря, сила вітру, сонячне випромінювання, відсутність або наявність різких контрастів температур тощо.

Враховуючи такий стан справ, ми дійшли висновку, що потрібно вивчати і досліджувати вплив сукупної дії нерегульованих факторів на рослини, у процесі чого навчитися прогнозувати вплив неконтрольованих (погодних) факторів заздалегідь, моделюючи умови наступного сезону, максимально наблизившись до реальних, і таким чином вживати необхідні превентивні заходи, що допоможуть рослинам легше пережити стрес.

У сезоні 2020 року на полях кластеру «Агровесна» розпочато потужну й довготривалу роботу із вивчення та аналізу впливу природних факторів на стан і розвиток рослин. Так, на ділянці з насадженнями суниці садової до метеостанції додатково встановили датчики вимірювання основних показників ґрунту та створили агроплатформу, на яку щогодини надходять показники з метеостанції і вимірювальних приладів.

Таким чином формується база даних основних показників погодних факторів. Паралельно на агроплатформі фіксується історія моніторингу стану рослин у період вегетації. Такий підхід дає нам можливість: 1) проаналізувати вплив погодних факторів на загальний стан рослин; 2) визначити накопичення та розподіл суми позитивних температур відповідно до фаз і хвиль плодоношення суниці садової (сортів, які ми вирощуємо на цій ділянці); 3) виявити залежність виникнення та поширення шкодочинних об’єктів відповідно до умов навколишнього середовища конкретного сезону.

РЕЗУЛЬТАТИ СЕЗОНУ 2020 РОКУ

Оскільки дані результатів сезону-2020 достатньо великого обсягу, можемо висвітлити лише частину з них. Так, нижче наводимо результати наших спостережень щодо визначення накопичення і розподілу суми позитивних температур відповідно до фаз сорту суниці садової Мурано.

Не пропустіть: у наступних випусках ми покажемо, як рослина реагує на несприятливі умови в ґрунті й повітрі, а також розкажемо, де можна частково регулювати ситуацію та як зменшити вплив одного із факторів, що діє негативно на стан рослини в конкретний період розвитку.

Для отримання трьох хвиль плодоношення сорту Мурано необхідно накопичити близько 3830 градусів. Так, перша хвиля проминула відносно рівномірно. Від початку плодоношення до його піку необхідно було накопичити 245 градусів, на пік плодоношення потреба в сумі позитивних температур становила 270 градусів. Другу ж хвилю ми відзначаємо достатньо розтягнутою в часі (через супутні погодні фактори). На масове цвітіння припало близько 350 градусів, що вдвічі перевищує цей показник у першій хвилі, початок плодоношення тривав до накопичення 430 градусів, а пік плодоношення – до 600 градусів. Це свідчить про достатньо розтягнутий у часі масовий збір, адже для отримання трьох повноцінних хвиль плодоношення для сорту Мурано потрібно понад 3800 градусів позитивних температур. У сезоні 2020 року нам не вдалось отримати в повній мірі урожай із третьої хвилі, оскільки погодні умови дали можливість рослинам накопичити лише 450 градусів (замість потрібних для культури 1100–1200), після чого температурні показники пішли на спад і середньодобова температура становила близько 10 градусів. Тому рослини зупинили свій розвиток на фазі масового цвітіння – утворення зеленої ягоди.

На основі аналізу даних поточного року ми плануємо здійснити перший прогноз умов на наступний сезон. Цей прогноз дозволяє нам підійти більш детально до планування догляду за рослинами, розробити коректну систему захисту та удобрення, а також більш точно передбачити і запланувати дати настання фаз плодоношення, наближену до реальної урожайність культури. Такі заходи також дозволять краще підготуватися до наступного сезону, упередити виникнення загрози з боку шкодочинних об’єктів, забезпечити підприємство збирачами в піковий період, більш точно спланувати поставки продукції з основними покупцями. Такий підхід та вчасне виконання необхідних заходів дозволять значно підвищити якість продукції.

Якщо ви прагнете вдосконалюватись, застосовувати лише новітні технології, маєте бажання оптимізувати процеси виробництва, діяти на випередження, підходити до виробництва обґрунтовано та аргументовано, тримати руку на пульті управління, мати доступ до знань від успішних практиків у ягідництві, то все це ви можете реалізувати в команді успішних практиків-виробників, що розвивають власне виробництво у ягідному кластері «Агровесна». Адже вони вже сьогодні застосовують новітні технології у виробництві й не зупиняються на досягнутому.

Запрошуємо до співпраці!
Тел.: 067 474 59 46
e-mail: secretar@agrovesna.com.ua
Бажаємо гарних врожаїв та високих результатів!
Приєднуйтесь до успішних практиків
у ягідний кластер Agrovesna!

Більше матеріалів – у друкованому журналі “Ягідник”.

Оформити передплату журналу «Ягідник» можна за телефонами:
+38 (0362) 60 88 21,
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692
або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Ягідник»

Останні статті