Мікориза «ВеллВАМ» – ваш надійний партнер у ягідниках та садах

 Мікориза «ВеллВАМ» – ваш надійний партнер у ягідниках та садах

Вирощування ягід з погляду споживача може здаватися простим, цікавим та захопливим процесом. Але це тільки на перший погляд. Проблеми та виклики, які постають перед власниками ягідників, неможливо перерахувати в одній статті. Закцентуємо увагу на проблемах, які допоможе вирішити мікоризний препарат «ВеллВам».

ВПЛИВ НА ҐРУНТИ

Ділянка, виділена для закладки ягідника, не завжди відповідає вимогам певної культури та має ідеальний ґрунт. Мікориза позитивно впливає на структурування, збагачення, рекультивацію ґрунтів шляхом стабілізації процесів гуміфікації та мінералізації, що сприяє підвищенню родючості ґрунту. Поновлення ґрунтової біоти поліпшує інфільтрацію води та збільшення ємності її зберігання у ґрунті. Також посилюється опір щодо ущільнення ґрунту та утворення ґрунтової кірки. Як результат – покращення проникності повітря. Такі проблемні питання, як солончаки, підтоплені ґрунти теж допоможе вирішити мікориза.

ВПЛИВ НА РОСЛИНИ

Мікориза жива, поки живе рослина. Оселившись на рослині, мікориза починає активно розмножуватися на кореневій системі і розповсюджуватись у ґрунті навколо неї. Це проявляється у вигляді значної кількості адсорбуючих ниток, котрі сприяють інтенсифікації споживання рослиною поживних речовин та вологи. Їхньою перевагою є дуже малий діаметр. На відміну від кореневих волосків, наприклад, кукурудзи, вони мають абсолютну проникну здатність і можуть витягнути поживу з найдрібніших фрагментів ґрунту. Достатньо зазначити, що в одному його кубічному сантиметрі може оселитися в середньому 30 м мікоризних ниточок.

Завдяки посередництву симбіотичних грибів культурні рослини отримують унікальну можливість буквально «вичавити» з ґрунту недоступні раніше елементи живлення та мікроскопічні дози вологи. Це стосується і такого проблемного макроелементу, як фосфор. Як відомо, це практично нерухливий елемент живлення у ґрунті, котрий, перебуваючи в зоні розвитку кореневої системи рослини у достатній кількості, часто є недоступним для неї. Натомість застосування мікоризи дозволяє його добути звідти і запустити суперважливий для рослини процес – розвиток потужної кореневої системи. Гіфи гриба поширюються на великі відстані від коренів, і по них фосфор надходить до кореневої системи. Також гриби-мікоризоутворювачі сприяють поглинанню цього елементу живлення коренями рослин із важкорозчинних фосфатів. Аналогічно мікориза сприяє засвоєнню рослинами таких важливих елементів живлення, як цинк, мідь, залізо та кальцій. Своєчасна достатня подача цих речовин до «шлунку» рослин істотно впливає на їхню стресостійкість під час подальшої вегетації та формування фінальної врожайності культури.

У колонізованих арбускулярновезикулярними грибами рослин зумовлене посухою зневоднення тканин не так сильно проявляється, тому що коренева система у них глибше проникає до ґрунту і є більш розгалуженою. Хоча цей вплив видається простим і, можливо, фізіологічно прозаїчним, він може мати важливе значення з погляду екології і сільського господарства через дію на укорінення, потужність та продуктивність рослин, а також їхню здатність виживати в умовах обмеженого водопостачання.

Мікоризні гриби мають загальностимулюючий вплив на рослини, в результаті якого спостерігається значне зростання врожайності. Рослина постачає мікосимбіонату глюкозу, без якої мікоризні гриби не мали б можливості вижити. Гриби ж, своєю чергою, надають оздоровлюючого ефекту, захищаючи рослину від кореневих патогенів шляхом синтезу антибіотиків або конкуренції за субстрат, або завдяки індукції імунних процесів у рослини-господаря.

Арбускуляно-везикулярні гриби можуть змінювати гормональний статус рослин, впливати на вміст ауксинів, гіберелінів, цитокінінів тощо. У процесі взаємодії фітобіоти з мікоризними грибами і патогенними мікроорганізмами може відбуватися каскад гормональних перебудов у рослини-господаря, які проводять адаптацію рослини до стресових факторів біотичного та абіотичного характеру.

Підсумуємо, що ж отримує рослина від симбіотичних відносин:

  1. Приживлюваність прищеплених мікоризою саджанців підвищується. Більша площа живлення – більше доступних елементів живлення та води.
  2. Стійкість до абіотичних стресів зростає.
  3. Посилюється опір до інфекцій ґрунтових патогенних мікроорганізмів.
  4. Підвищується здатність рослин до накопичення запасів вологи.
  5. Покращується поглинання поживних речовин.

З ДОСВІДУ

Персиковий сад на березі р. Колорадо зрошується водою з цієї ж річки. Вода жорстка, має крейдяний і трохи мінеральний присмак. Листя молодих саджанців персика, які були висаджені кілька років тому, почали жовтіти, ріст дерев загальмувався. Мінеральне живлення та підживлення гуматами не давало ефекту. Проаналізувавши всі фактори, фахівці виявили, що причина у воді, точніше у рівні її мінералізації. Власник вирішив встановити на насосній станції обладнання для внесення сумішей, які б пом’якшували воду. Це допомогло б у майбутньому, але сад пропадав на очах, дерева гинули. А сад для фермера – джерело життя всієї родини. Єдине, що врятувало дерева, – мікоризні препарати. Вже через декілька днів після внесення мікоризи у крапельний полив прожилки на листі зазеленіли, і сад почав відновлюватись.

2014 р., США, штат Колорадо. З тренінгу «Conservation and Irrigation Technology» за програмою Міністерства сільського господарства США (Cochran Fellowship)

ВПЛИВ НА ЯГОДИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ

Спостереження демонструють, що врожай ягід більше залежить від кількості плодів. Індивідуальна вага ягоди має вузький діапазон і залежить від генетики. Важливо зазначити, що в рослин із більшою врожайністю була більша кількість ягід. По друге, більш розвинені рослини дають більше плодів, ніж дрібні, нерозвинені. Розвинені рослини мають подовжений вегетативний період. Тому що триваліший вегетативний період у рослини, то вища врожайність, особливо на другий рік вирощування.

Застосування мікоризи «ВеллВАМ» на лохині теж продемонструвало значне збільшення врожаю наступного року, після щеплення кущів у серпні. Урожайність збільшилася завдяки збільшенню періоду вегетації та величини ягід. Як, відомо, у лохини практично відсутні дрібні всмоктуючі корінці, і тільки щеплення мікоризою саджанців повністю забезпечить рослину необхідними елементами живлення.

ФУНГІЦИДИ

Вплив хімічних фунгіцидів на мікоризу – найчастіше питання. Листові несистемні фунгіциди можна використовувати у будь-який час. Слід уникати ґрунтових фунгіцидів за два тижні до щеплення мікоризою (довше, якщо системна) і через чотири тижні після внесення препарату. Важливо також пам’ятати, що ніякі фунгіциди не знищують ні цільові гриби, ні мікоризи; вони лише знижують їхній розвиток на деякий час після застосування. Тривалість цього ефекту залежить від тривалості часу, впродовж якого хімічна речовина зберігається в навколишньому середовищі, а також від імунітету рослини.

Найефективніше застосовувати мікоризні препарати на ранніх стадіях розвитку рослини, це дозволить значно знизити застосовування хімічних фунгіцидів.

Існує досвід колонізації мікоризою при перенесенні рослин з in-vitro до ex-vitro. Колонізація мікоризними грибами під час пересадки мікророзмножених саджанців із астенічних умов до умов ex-vitro призводить до зменшення шоку від трансплантації; скорочення фази відлучення; збільшення вегетативного росту; змінення морфології коренів; зниження смертності під час трансплантації, травм і випадків захворювання; покращення вкорінення та виживання мікророзмножених рослин.

Виробник біопрепарату «ВеллВАМ» рекомендує під час застосування препарату зменшити внесення фосфорних та калійних добрив до 10 % у перший рік, та в подальшому зменшувати з року в рік до 40 % без зміни врожайності. Ці рекомендації дуже доречні на фоні стратегічної політики ЄС із метою переходу до стійкої продовольчої системи «Від ферми до виделки», яка гарантує продовольчу безпеку та доступ до здорового харчування. Стратегія встановлює конкретні цілі щодо трансформації продовольчої системи ЄС, зокрема скорочення на 50 % використання пестицидів і ризику, пов’язаного з ними; скорочення принаймні на 20 % використання мінеральних добрив; скорочення на 50 % продажу антимікробних препаратів, які використовують для сільськогосподарських тварин і аквакультури; а також збільшення частки сільськогосподарських угідь під органічним землеробством до 25 %. Очевидно, щоб постачати товари та продукти на ринок ЄС, потрібно знати і враховувати їхню політику і норми.

ДОБРИВА

Європейський Парламент розширив поняття «добриво»: удобрювальний продукт (fertilizing product) – це речовина, суміш, мікроорганізми або будь-який інший матеріал, що внесений або призначений для внесення на рослини (чи в їхню ризосферу) чи на гриби (чи їхню мікосферу) або призначений для формування ризосфери чи мікосфери (самостійно чи в суміші з іншими матеріалами) з метою забезпечення рослин і грибів поживними елементами або підвищення ефективності їхнього живлення. Оскільки склад біопрепарату включає спори везикулярно-арбускулярної мікоризи, гумати та амінокислоти, то, відповідно до вищенаведеної класифікації, «ВеллВАМ» – це удобрювальний продукт (fertilizing product). Одна з переваг препарату – його майже стовідсоткова розчинність, відсутність осаду, що значно покращує його технологічні можливості – фертигацію. За потреби рекомендоване внесення в баковій суміші з мінеральними фосфоровмісними добривами – рідкими комплексними добривами.

Контакти: www.agrogrow.com.ua, тел. (097) 241-60-37

Більше матеріалів безкоштовно читайте в журналі «Ягідник» № 2 тут.

Аби придбати друкований випуск журналу, оформити передплату на рік (у 2023 році буде 5 випусків) або придбати видання, видані впродовж минулих років, звертайтеся: Лариса Товкач, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net.

Якщо ви хочете, щоб у наступному номері журналу ми написали саме про ваше господарство, підприємство, медіагрупа «Технології та Інновації» пропонує розміщення новин та інформації про компанії на електронних та друкованих ресурсах. Ми з радістю напишемо про досвід – ваш чи ваших клієнтів, про впроваджені новітні технології та передові рішення у журналах чи на сайтах («Ягідник»«Садівництво і Виноградарство. Т.І.», «Напої. Технології та Інновації»).

Контакти: Надія Ящук, директор проєкту, тел. +38 (068) 568-58-22rnadia@ukr.net

Лариса Товкач, менеджер, +38 (097) 968 95 16, sad.nti@ukr.net.

Анна Панкратенкова, менеджер, +38 097 759 25 83, +38 095 607 09 04, reklama.nti@gmail.com

Все буде Україна!

Журнал «Ягідник»

Останні статті