GRASP як складова частина стандарту Globalg.a.p.

 GRASP як складова частина стандарту Globalg.a.p.

Ігор Чечітко в кулуарах III Міжнародної конференції «Ягідництво і переробка 2019»

За останні 15 років стандарт GlobalG.A.P. постійно зазнавав змін та доповнень: починаючи з перших версій EurepGAP і закінчуючи нині чинною версією GlobalG.A.P. V5.2. Фактично кожні 4-5 років з’являлася нова версія стандарту. Одночасно з удосконаленням самого стандарту виникав і запит на удосконалення дотичних напрямків, що стосуються виробництва аграрної продукції, управління робочими процесами тощо.

Окремі піднапрямки GlobalG.A.P. були сформовані в своєрідні структурні надбудови: NURTURE MODULE, FSMA PSR, SPRING, NON-GMO тощо. Одна з подібних надбудов – GRASP. Значення та функції цієї підсистеми вже відображені в самій назві GRASP – GlobalG.A.P. Risk Assessment Social Practice, тобто оцінка ризиків соціальної практики. Головна функція цієї системи – урегулювання складових соціальної відповідальності на підприємстві та приведення її у відповідність до загальноєвропейських норм.

Упродовж останніх 10 років соціальна відповідальність в аграрному бізнесі стає все більш важливою складовою в глобальних ланцюжках поставок продуктів харчування. Внаслідок цього все більше й більше гравців ринку починають демонструвати, що їхня продукція вирощується згідно з міжнародним рівнем вимог до умов праці, національного законодавства та конвенцій Міжнародної організації праці.

Як і GlobalG.A.P., GRASP – це добровільний додаток, призначений для оцінки і управління соціальними практиками на підприємстві практично в усьому світі. Його наявність необов’язкова при сертифікації GlobalG.A.P., але для деяких європейських торгівельних мереж він дуже бажаний.

Інспектування дотримання вимог GRASP може проводитися одночасно з аудитом GlobalG.A.P. або окремо. Однак GRASP – це частина GlobalG.A.P., а отже можливий лише для підприємств, що пройшли або проходять аудит GlobalG.A.P. і зареєстровані в базі даних цього стандарту.

Спектр дії GRASP стосується будь-якої категорії працівників на підприємстві: сезонних, постійних, найнятих на основі угоди ЦПХ, трудових мігрантів та внутрішньо переміщених осіб.

Вимоги стандарту GRASP прописані у таких розділах:

1. Представник трудового колективу

Стандарт вимагає наявності на підприємстві представника трудового колективу, який би доводив до відома керівництва основні проблеми та потреби працівників і сприяв би відстоюванню їхніх інтересів. Такий представник обирається працівниками колективу через вибори.

Представник працівників повинен розуміти свої права та обов’язки та мати можливість обговорювати скарги та побажання колективу з керівництвом.

2. Процедура розгляду скарг і пропозицій

Така процедура повинна забезпечити можливість висловлювати працівникам скарги та побажання керівництву підприємства. Процедура визначає терміни, які необхідні для відповіді керівництва на скарги і пропозиції, та застосування коригуючих дій.

3. Самодекларація про належні соціальні практики

Керівництво та представники працівників зобов’язані розробити і застосовувати на практиці декларацію з забезпечення належних соціальних практик і прав людини всіх працівників. Цей документ має містити ряд основних трудових конвенцій МОП, прозорі та недискримінаційні процедури найму працівників і процедуру подання скарг. Працівники повинні бути поінформовані про самодекларацію, яка переглядається щонайменше кожні 3 роки або за необхідністю.

4. Доступ до національного трудового законодавства

Особа, відповідальна за впровадження GRASP, і представник працівників повинні знати та мати доступ до таких національних норм трудового законодавства, як ва лова і мінімальна заробітна плата, робочий час, членство в профспілках, антидискримінація, дитяча праця, трудові договори, відпустка та декретна відпустка тощо.

5. Трудові договори

Усі фахівці підприємства повинні працювати на основі правильно укладених трудових договорів або угод ЦПХ. Договір не повинен мати жодних суперечностей із національним трудовим законодавством та самодекларацією про добрі соціальні практики.

6. Оплата праці

Роботодавець має демонструвати належну документацію щодо перерахунку заробітної плати (наприклад, підпис працівника на квитанції про оплату, банківський переказ). Працівники мають підписувати та/або отримувати копії платіжних листків/реєстру платежів, які роблять платіж прозорим і зрозумілим для них.

7. Відповідність оплати праці вимогам національного законодавства

Виплата заробітної плати та понаднормових платежів мають фіксуватися на платіжках/реєстрах виплат і повинні підтверджувати дотримання законодавчих норм щодо оплати праці. Наприклад, бути не меншою за рівень мінімальної заробітної платні або рівня оплати праці, вказаного в Трудовому договорі.

8. Зайнятість неповнолітніх

Має бути підтвердження дотримання вимог національного законодавства щодо мінімального віку зайнятості. Якщо діти як члени сім’ї працюють у компанії, вони не повинні займатися роботою, яка може бути небезпечною для їхнього здоров’я, загрожувати їхньому розвитку або заважає закінчити їм обов’язкову шкільну освіту.

9. Доступ до обов’язкової шкільної освіти

Мають бути задокументовані докази того, що діти шкільного віку (відповідно до національного законодавства) працівників, що проживають на виробничих майданчиках компанії, мають доступ до обов’язкової шкільної освіти, наприклад, через забезпечений транспорт до державної школи.

10. Облік робочого часу

На підприємстві має працювати система обліку робочого часу. Така система повинна відповідати розміру компанії та її виду діяльності. Записи повинні регулярно затверджуватися працівниками та бути доступними для представників працівників.

11. Робочі години, перерви, відпустки

Задокументовані на підприємстві робочий час, перерви та дні відпочинку мають відповідати вимогам трудового законодавства та колективним договорам.

За потребою будь-який виробник аграрної продукції, що планує сертифікуватися за системою GlobalG.A.P., у заявці на проходження такого аудиту може вказати бажання і пройти аудит GRASP. Він може проводитися одночасно з сертифікаційним аудитом GlobalG.A.P., однак дуже важливо, щоби орган сертифікації, який буде проводити аудит GlobalG.A.P., мав акредитацію і на проведення аудиту GRASP. В іншому випадку звіт може бути не прийнятий самим GlobalG.A.P. На момент проходження аудиту GRASP на підприємстві мають бути присутніми представник працівників, представник від керівництва, основні спеціалісти та керівники підрозділів.

Завдяки своїй соціальній функції GRASP створює позитивне та сприятливе виробниче середовище і дуже впливає на якість продукції, на її безпечність та економічну ефективність виробничих потужностей. Цінність і переваги добре навчених, вмотивованих і захищених працівників є безумовними.

GRASP допомагає покращити систему соціальної відповідальності на вашому підприємстві, дотримуватися національних соціальних і трудових норм, а також підтримує створення зворотного зв’язку інформації між керівництвом та працівниками.

Наразі близько 90 тис. агровиробників з 87 країн світу пройшли аудит GRASP.

Ігор ЧЕЧІТКО, проєкт Goodfarm

Журнал «Ягідник»

0 Reviews

Написати відгук

Останні статті

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *