GlobalG.A.P. і захист рослин: як виконати вимоги стандарту

 GlobalG.A.P. і захист рослин: як виконати вимоги стандарту

З самого початку стандарт GlobalG.A.P.розроблявся як система, головним завданням якої є вирощування безпечної для споживання сільськогосподарської продукції.

Коли говорять «безпечна продукція», часто мають на увазі продукцію без залишків пестицидів чи нітратів. Це не зовсім правильно, оскільки є чималий перелік шкідливих чинників, які можуть зменшити безпечність фруктів, овочів тощо. Адже крім залишків пестицидів чи нітратів, до небезпечних забруднювачів продукції належать радіонукліди, солі важких металів, фітотоксини, мікробіологічні чинники, механічні забруднювачі (починаючи з волосся й уламків біжутерії та закінчуючи шматками землі, камінчиками тощо).

В такому випадку GlobalG.A.P. – це той інструмент, який оцінює потенційну можливість виникнення ризиків безпечності продукції та запобігає їм.

Людська популяція постійно зростає, що спонукає до все більшої інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Це породжує необхідність в інтенсивному захисті рослин, зокрема і шляхом застосування пестицидів. Як мінімізувати ризики, як забезпечити людей корисними та безпечними агропродуктами?

Саме GlobalG.A.P. і є тим інструментом, дотримуючись вимог якого фермер може вирощувати безпечну продукцію. Одна з найбільш регламентованих частин стандарту – та, що стосується захисту рослин та умов застосування пестицидів та агрохімікатів. Розглянемо їх детальніше.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

З точки зору GlobalG.A.P., будь-який агровиробник повинен бути компетентним у прийнятті рішень щодо застосування системи захисту або мати відповідних спеціалістів. Свідченням цього можуть бути диплом про агрономічну освіту або свідоцтво про закінчення відповідних курсів із захисту рослин. Якщо виробник не має ні агрономічної освіти, ні дипломованого агронома в штаті, то рішення про застосування системи захисту може приймати дипломований чи акредитований консультант зі сторони. Однак його робота повинна бути юридично правильно оформлена: або через договір сумісництва, або як надання консультаційних послуг. Важливо також мати підтвердження компетентності відповідальних спеціалістів саме в темі «Захист рослин», яка дає необхідну інформацію про налаштовування обприскувача, особливості приготування бакових сумішей тощо.

Якість дотримання системи захисту рослин значною мірою залежить і від рядових виконавців, наприклад механізаторів, відповідальних за зберігання ЗЗР тощо. Згідно з Законом України «Про пестициди та агрохімікати», будь-які види робіт з пестицидами повинні виконуватися лише при наявності допуску до роботи з пестицидами. Тобто всі працівники та спеціалісти підприємства, які причетні до роботи з пестицидами, повинні мати вищезгаданий допуск. Отримання такого допуску є рядовою і звичайною процедурою, але його наявність обов’язкова.

Оцінюємо статус і компетентність відповідальних за прийняття рішень в захисті рослин та безпосередніх виконавців. Отримуємо допуски до роботи з пестицидами.

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ

Планування і дотримання комплексу саме інтегрованої системи є головною умовою у захисті рослин і мінімізації залишків пестицидів у продукції. В цьому плані велике значення надається організаційним, агротехнічним та біологічним методам контролю бур’янів, шкідників і хвороб. Усе починається з критеріїв підбору сортів рослин та їхньої стійкості до зазначених шкодочинних об’єктів.

Виробник чи агроном має чітко розуміти біологічні властивості сортів та ефективно використовувати їхні сильні та слабкі сторони.

Загалом інтегрована система захисту в розумінні GlobalG.A.P. складається з таких складових:

 • профілактика – комплекс заходів, спрямованих на запобігання розвитку шкідливих організмів. Це можуть бути, наприклад, вибір сорту, заходи для покращення фітосанітарії поля та ґрунту, використання здорового садивного матеріалу, його протруювання, належний догляд за рослинами (скажімо, обрізування уражених гілок), дезінфекція обладнання, тари, приміщень тощо;
 • моніторинг і контроль – спостереження за розвитком шкідливих організмів, регулярна інспекція насаджень, перевірка рослин на пошкодження, виявлення ентомофагів, прогнозування розвитку шкідливих організмів. Для цього корисно вести журнал фітомоніторингу насаджень;
 • впровадження – обробка рослин пестицидами, застосування біопрепаратів, механічні заходи контролю бур’янів, своєчасне внесення пестицидів, використання природних ентомофагів тощо.

Оцінюємо свою систему захисту та розписуємо всі можливі заходи: агротехнічні, організаційні, хімічні, біологічні.

ВИБІР ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

Наразі саме підбір засобів захисту є найбільшою проблемою для виробників фруктів (а особливо ягід) при запровадженні GlobalG.A.P. в Україні. Складна та дорога система реєстрації засобів захисту рослин – головна перешкода в цьому. З огляду на відносно незначні площі під деякими видами культур, хімічним компаніям економічно невигідно поширювати реєстрацію на ряд ягідних і плодових культур. У той же час стандарт говорить чітко, що препарат, який використовується, має бути реєстрований у країні вирощування на культурі та не повинен бути забороненим в країні експорту продукції. Для українських агропідприємств, які працюють у плодово-ягідному секторі, це досить складна проблема. Крім вкрай обмеженого переліку дозволених препаратів, значна частина з них не дозволена до застосування в країнах ЄС.

Наприклад, препарати на основі тіофанат-метилу, тіаметоксаму, тіаклоприду та багатьох інших дозволені в Україні, однак заборонені в країнах ЄС. Відповідно, продукція, вирощена з застосуванням таких ЗЗР, може отримати сертифікат GlobalG.A.P., але експорт до таких країн для неї буде закритий. Тому дуже важливо перевіряти статус ЗЗР у базі даних країни призначення.

Планування системи захисту розпочинається з Переліку пестицидів та агрохімікатів. Після вибору препаратів, що мають реєстрацію на культурі, варто перевірити їхній статус у європейській базі даних EU Pesticides database (у випадку запланованого експорту до ЄС).

Перевіряємо реєстрацію ЗЗР для культури та статус обраних ЗЗР в базі даних країни призначення.

Варто враховувати, що GlobalG.A.P. вимагає дотримання застосування ЗЗР відповідно до національних рекомендацій, тобто тих, які подані в офіційному Переліку дозволених пестицидів та агрохімікатів. Головні вимоги при цьому – дозування, термін очікування та кількість обробок.

Для прикладу, три різні ТМ пестициду, до складу яких входять однакові діючі речовини. Відповідно до рекомендацій, є норма внесення, встановлені терміни очікування та визначена максимальна кількість обробок. Оскільки діючі речовини у наведених ЗЗР однакові, це означає, що не кожен пестицид можна застосувати тричі, а кожну діючу речовину – лише вказану кількість разів. Регламентоване застосування ЗЗР – гарантія того, що залишки ЗЗР у вашій продукції не перевищуватимуть встановлені ліміти.

Надзвичайно важливо дотримуватися термінів очікування. По суті, це кількість днів з моменту останнього застосування конкретного ЗЗР до початку збирання. Тобто збирання врожаю дозволяється не раніше ніж на наступний день після закінчення регламентованого терміну очікування. Порушення у дотриманні термінів очікування виправити практично неможливо, що ставить під загрозу сертифікацію всієї партії продукції.

Варто зазначити, що недотримання термінів очікування є однією з найпоширеніших причин відмови у видачі сертифікату.

Ретельно складаємо план застосування ЗЗР упродовж сезону. Прив’язуємо його до фенологічних фаз рослин. Дотримуємося всіх регламентів застосування ЗЗР.

При інспектуванні системи захисту під час сертифікаційного аудиту GlobalG.A.P. перевіряється й офіційність поставок ЗЗР. Це мінімізує ризики застосування фальсифікату, прострочених препаратів чи тих, що зберігалися у невідповідних умовах.

При цьому можуть бути перевірені договори поставок, рахунки, баланс ЗЗР на підприємстві, наявність сертифікатів якості з зазначеною партією ЗЗР.

Працюємо лише в офіційному полі. Наводимо лад у документах.

Правильність приготування робочого розчину ЗЗР. Для кожного з пестицидів компанія-оригінатор подає рекомендації щодо його застосування. З точки зору GlobalG.A.P. це дуже важливо, оскільки лише правильно приготований робочий розчин забезпечує максимально ефективну дію препарату. Основні критерії цього – «правильна» вода з відповідними фізико-хімічними показниками, правильний порядок розчинення та змішування пестицидів, правильне дозування та трикратне споліскування ємкості з ЗЗР після її вивільнення. Біля місця приготування робочого розчину обов’язково мають бути засоби індивідуального захисту, медична аптечка та чиста вода з мильним засобом.

Готуємо інформаційні матеріали з правилами приготування робочих розчинів. Вивчаємо їх, навчаємо виконавців.

Реєстрація внесення ЗЗР. Стандарт вимагає ретельного документування всіх заходів із застосування ЗЗР. Мінімальний перелік необхідних записів повинен містити наступні записи:

 • дата внесення пестициду чи біопрепарату та погодні умови на час початку робіт;
 • номери поля чи ділянки;
 • культура, сорт;
 • причина застосування: контроль бур’янів (типи), шкідників (типи) чи хвороб;
 • застосований препарат, його торгова марка, діюча речовина, оригінатор;
 • доза внесення + внесено всього;
 • склад агрегату;
 • терміни очікування;
 • хто вносив, підпис;
 • хто дозволив, підпис;
 • залишок робочого розчину в обприскувачі та спосіб утилізації при наявності залишків.

Поле, яке було оброблено ЗЗР, помічається відповідними табличками з датою обробки та датою можливого виходу на нього.

Ігор Чечітко, проєкт Goodfarm, продовження читайте у наступному номері

Журнал «Ягідник»

0 Reviews

Написати відгук

Останні статті

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *