Добре функціонує коріння – буде врожай

 Добре функціонує коріння – буде врожай

Багаторічні садові насадження ростуть на одному місці кілька років і навіть кілька десятків років. Враховуючи цей факт, актуальним є збереження родючості в кореневмісному шарі ґрунту.

У сучасному садівництві існує проблема ґрунтовтоми внаслідок накопичення шкодочинних патогенних організмів на тлі низького коефіцієнта засвоєння елементів живлення з мінеральних добрив. Корисні мікроорганізми ґрунту відіграють важливу роль у процесі обміну, рухомості та доступності елементів живлення для рослини. За використання інтенсивних технологій внаслідок застосування ґрунтових інсектицидів та гербіцидів ці мікроорганізми витісняються з ґрунту або ж повністю знищуються. Відповідно, порушується оптимальний агробіоценоз. Як наслідок, рослину пригнічує шкідлива мікрофлора та високі концентрації важкозасвоюваних елементів живлення в ґрунтовому розчині.

Окрім цього, типовий для промислового саду монокультурний характер вирощування багаторічних насаджень створює постійно високе інфекційне тло, що призводить до погіршення загального фітосанітарного стану плодових насаджень. Звісно, основний запас фітопатогенних організмів накопичується в ґрунті. Тому особливо важливо постійно оздоровлювати ґрунтовий біоценоз.

РОЗРОБКА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Фахівці компанії БТУ-ЦЕНТР розробили, випробували і впровадили у виробничих насадженнях програму «Родючий ґрунт», у якій передбачено застосування двох або трьох мікробіологічних препаратів для створення оптимальних умов розвитку кореневої системи.

Ефективність застосування цієї програми в садівництві залежить від багатьох факторів. Вона ґрунтується на результатах агрохімічного і фітосанітарного (фітопатологічного) обстеження ґрунту. На їхній основі розробляється комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для росту і діяльності кореневої системи рослин. Використання біологічних препаратів за програмою «Родючий ґрунт» розпочинається при підготовці ділянок до створення саду.

ПІДГОТОВКА ДІЛЯНОК ДО СТВОРЕННЯ САДУ

Для знезараження ґрунту від патогенних організмів використовується комплексний ґрунтовий біофунгіцид МІКОХЕЛП® (до 2 л/га), до складу якого входять cапрофітні гриби-антагоністи роду Trichoderma, живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, біологічно активні продукти життєдіяльності мікроорганізмів-продуцентів. Гриби-антагоністи препарату пригнічують розвиток фітопатогенів, як-от Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Sclerotinia, Fuzarium та інші, що викликають кореневу, стеблову і плодову гниль; здійснюють лікування та профілактику грибних і бактеріальних хвороб.

Якщо ділянка, що готується під сад, має значний рослинний покрив, під час її підготовки слід використовувати біологічний препарат ЕКОСТЕРН® (до 2 л/га). У своєму складі він містить гриби та бактерії, які прискорюють розкладання рослинних решток, антагоністи патогенних мікроорганізмів, живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus та гриби Trichoderma lignorum, Trichoderma viride. Внесення цього препарату дозволяє збільшити біологічну активність ґрунту, оздоровити ґрунт та запобігти його деградації.

За відсутності рослинного покриву, якщо ділянка вже оброблена, разом із біофунгіцидом МІКОХЕЛП® для поліпшення агрохімічних показників ґрунту застосовують ґрунтове біодобриво ГРАУНДФІКС® (до 5 л/га). Воно містить живі клітини бактерій Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa, іншу корисну мікрофлору (молочнокислі бактерії, продуценти ферментів); вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно активні речовини. Внесення препарату підвищує доступність і рухомість у ґрунті фосфору і обмінного калію, а також збільшує кількість різних форм азоту; підвищує коефіцієнт використання поживних елементів із добрив у 1,2–1,5 рази; збільшує біологічну активність ґрунту, оздоровлює його, запобігає його деградації та підвищує стресостійкість рослин.

Біологічні препарати за програмою «Родючий ґрунт» вносять суцільно на всю площу, яка готується під сад, з обов’язковим подальшим загортанням у ґрунт.

ОБРОБКА ҐРУНТУ В БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ

У багаторічних насадженнях як плодових дерев, так і ягідних рослин за наявності системи крапельного зрошення внесення вищезазначених біологічних препаратів проводиться системно впродовж вегетаційного періоду. Згідно з програмою «Жива крапля», яка можлива лише за наявності фертигаційних вузлів, у першій половині вегетації вносяться біологічні препарати МІКОХЕЛП® у нормі 2–3 л/га і ГРАУНДФІКС® (4–5 л/га). У другій половині вегетації, календарно вона припадає на серпень – початок вересня, разом із поливною водою вносять почергово МІКОХЕЛП® (2 л/га) та ЕКОСТЕРН® (2 л/га).

Для посилення фунгіцидної і ростостимулюючої діяльності мікрофлори ґрунту за рахунок інтродукції корисних мікроорганізмів та прискорення надходження в рослину поживних речовин рекомендуємо впродовж усього вегетаційного періоду застосовувати комплексне добриво на основі гумату калію ГУМІФРЕНД®. Цей препарат значно посилює дію інших препаратів завдяки вмісту калійних солей гумінових і фульвових кислот, а також комплексу мікроорганізмів: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. рhosphaticum, Bacillus muciloginosus, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa. Крім того, до складу ГУМІФРЕНД® входять БАР (амінокислоти, пептиди); бурштинова кислота; поліетилен-гліколь; мікроелементи (сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден, кобальт).

ЩО МАЄМО В РЕЗУЛЬТАТІ?

Результати лабораторних і виробничих досліджень свідчать про те, що використання біологічних препаратів позитивно впливає на фітопатологічний та агрохімічний стан ґрунту. Так, за фертигації в кореневмісному шарі зафіксоване поліпшення агрохімічних властивостей ґрунту, а саме: збільшення частки органічної маси і рухомих форм фосфору й калію за дії внесених препаратів (таблиця 1).

БТУ-ЦЕНТР

Тел.: 0-800-301-900

btu-center.com

Більше матеріалів читайте у друкованому журналі «Ягідник».

Оформити передплату журналу «Ягідник» можна за телефонами:
+38 (0362) 60 88 21,
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692
або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Ягідник»

Останні статті